Paraiškos

Prekių ženklai Dizainai
Pildyti naują paraišką Pildyti Pildyti

Prašymai

Prekių ženklai Dizainai
Išduoti dokumentą (išrašą, liudijimo dublikatą, paraiškos kopiją) Pildyti Pildyti
Pratęsti registracijos galiojimo terminą Pildyti Pildyti
Pakeisti savininko ir / ar atstovo duomenis Pildyti Pildyti
Įrašyti teisės perdavimą Pildyti Pildyti
Sutrumpinti prekių ir (arba) paslaugų sąrašą Pildyti -
Įrašyti paraiškos arba ženklo registracijos padalijimą Pildyti -
Įrašyti licencinę sutartį Pildyti -
Atšaukti prekių ženklo paraišką arba išregistruoti ženklą Pildyti -
Pateikti kitus prašymus ar dokumentus Pildyti Pildyti
Paduoti apeliaciją Pildyti -
Paduoti protestą Pildyti -
Paduoti prašymą dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia Pildyti -
Paduoti prašymą dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo Pildyti -
Pateikti kitą prašymą ar dokumentą dėl ginčų nagrinėjimo Pildyti

Nuorodos

Valstybinis patentų biuras neatsako už techninius gedimus ir trukdžius, atsiradusius pildant paraišką/prašymą elektroniniu būdu. Nepavykus pateikti paraiškos/prašymo elektroniniu būdu, pareiškėjas galės ją pateikti Valstybiniam patentų biurui tiesiogiai arba paštu.