Paraiškos

Prekių ženklai Dizainai
Pildyti naują paraišką Pildyti Pildyti

Prašymai

Prekių ženklai Dizainai
Pratęsti registracijos galiojimo terminą Pildyti Pildyti
Atlikti pakeitimą paraiškoje ar registre Pildyti Pildyti
Perduoti teises Pildyti Pildyti
Padalinti paraišką arba registraciją Pildyti -

Nuorodos

Valstybinis patentų biuras neatsako už techninius gedimus ir trukdžius, atsiradusius pildant paraišką/prašymą elektroniniu būdu. Nepavykus pateikti paraiškos/prašymo elektroniniu būdu, pareiškėjas galės ją pateikti Valstybiniam patentų biurui tiesiogiai arba paštu.